Nabízím

Moje odpovědi (z psychologického poradenství)  na dotazy klientů i. poradny Olomouc- (pro www.iporadna.cz) naleznete na následujícím odkaze (i zde je klientům zaručena  anonymita)

 

Mohlo by Vás dále zajímat:

 • Co mě čeká na úvodním sezení?  Na našem prvním setkání se seznámíme, budete mít možnost popsat, proč přicházíte a co byste potřebovali. Seznámíte se s mým způsobem práce a s tím, jak bych Vám mohla být nápomocná. Je pouze na Vás, zda se rozhodnete pokračovat v našich sezeních. Pokud se rozhodnete, že Vám byl rozhovor užitečný, dohodneme si další termín schůzky.  Dále máte možnost nechat si termín otevřený a zavolat, až budete chtít další konzultaci.
 •  Kolik sezení bude potřeba?  To je velmi individuální. Někomu může stačit několik setkání - kupříkladu 6. Někdo cítí, že potřebuje spolupracovat mnohem déle, až ½ roku. Přesný čas tedy nedokáži předem určit. Vše se odvíjí od Vás.  Vy poznáte kdy je pravý čas pro ukončení spolupráce.
 •  Jak dlouho sezení trvá? Standardní doba sezení je většinou 60 minut.

Nemůžete-li se z jakéhokoli důvodu dostavit na naše setkání, dejte mi prosím vědět alespoň den předem, pokud je to možné. Uvolníte tím prostor ostatním zájemcům o konzultaci. Pokusíme se společně najít jiný, co nejbližší, termín.

 Jak pracuji:

 • Pokud mne chcete kontaktovat, můžete zatelefonovat, napsat SMS nebo e-mail. Ozvu se Vám zpět. Pokud nebudu moci hovor přijmout, zavolám hned, jak to bude možné.
 • Pokud se dohodneme na konzultaci,na konkrétní čas a v ten se Vám budu plně věnovat. Délku a četnost setkání uzpůsobuji také Vašemu přání.
 • Vše, o čem budeme mluvit, zůstane pouze mezi námi.
 • Využívám sítě spolupracujících odborníků (psychologů, psychoterapeutů, sociálních pracovníků, psychiatrů…)
 • Má práce podléhá supervizi (1x za 6 týdnů) s kolegy. Dále pak mé individuální supervizi u odborníka v Brně. Supervizi považuji za součást své profesionality, svého růstu a odpovědnosti vůči vám. I zde je Vám zaručena anonymita.

Co je systemická terapie:

 • Terapeut je v systemické terapii spíše průvodcem klienta, který vylaďuje svoje působení na klienta podle jeho situace a jeho aktuálních možností. Nepřichází s nabídkami hotových řešení, naopak dává prostor tomu, aby v rozhovoru klient sám mohl postupně pro sebe najít takové řešení, které bude dobré právě pro něho (takového, jaký je) a pro jeho situaci. Když to takto napíšeme, může se někomu zdát, že klient musí na vše přijít sám a terapeut mu nic podstatného nedodává. Klient má své trápení, často sám vyzkoušel řadu způsobů, jak si pomoci, vyhledal řadu odborníků a zůstává bezmocný. Anebo se s ním děje něco, čemu nerozumí a z čeho se sám nemůže dostat ven. Není divu, že od terapie očekává, že mu někdo jednoduše pomůže!
 • Systemická terapie využívá toho, co už klient dělá. Hledá ve „zlém zrnka toho dobrého“ a na nich staví nový směr klientova života. Můžeme si to představit např. takto: Lidské problémy se udržují při životě prostřednictvím specifických klíčových situací, na které jsou jedinci obzvláště citliví. Lidé vykonávají všechno pro to, aby se do nich nedostali, ale ani to nepomáhá, často spíš naopak. Těch samých klíčových situací využívá systemická terapie: V detailní spolupráci s klientem hledá a zkoumá alternativy klientových způsobů uvažování, reagování, pohledu na sebe, na druhé, které se právě osvědčují v tom, jak lépe projít oněmi klíčovými situacemi. A přinést do života nové možnosti.
 • Vypadá to tedy tak, že klient si na vše přišel sám. Je to ovšem svým způsobem iluze, ale iluze užitečná. Bez specifického doprovázení klienta terapeutem, by si na to své sám nepřišel. Na druhou stranu, terapeut mu přímo nedodal návod, jak zacházet se svou psychikou, se svým chováním, se svým tělem. Terapeut pomohl klientovi, aby si – s terapeutem na blízku – pomohl sám.
 • (ISZ Management centrum - vzdělávání profesionálů. Systemická terapie. Vratislav Strnad et.al. /cit. 3. 10. 2013/. Dostupné z http://www.isz-mc.cz/home/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=116)

 

 Dále nabízím:

 • Sandplay - Sandplay terapie (terapie hrou v písku) je terapeutická metoda, která nabízí zajímavý potenciál pro práci s dětmi i dospělými.

 

free joomla templatesjoomla templates
2020  klimova-psychoterapie